Print this page
Årets første seilkro blir i OS selforening onsdag 16 november

 

Os seilforening vil være vertskap for årets første seilkro i Kvernavika

                                                      16 nov 2016 Kl 1900

Program:

Innleiing om Starten : Terje og Per forklarar seg (om kvifor dei ikkje får til starten)

                            Premieutdeling Korsfjordtrimmen og Askeladden.

                   Loddtrekning av 2 gavekort a kr 1000 frå Seilmaker Iversen

http://www.hordaland-seilkrets.no/default-css.asp?ID=26946&K=2632