Print this page


Avfallshåndtering.

Husk at alle må ta med og levere avfall etter båtpuss.

KLIF har fokus på dette med avfall fra båtpuss.

Les vedlagt Link. 

http://miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2014/April-2014/Bateiere-og-havner-ma-hindre-forurensning/