Print this page

Nye taksperr må lages og tilpasses

Reperasjon av tak på Ranheim
x
Mye råte i sutaket. Skadet og dårlig papp ha ført til lekkasje flere steder.
 
Mye råte i sutaket. Skadet og dårlig papp ha ført til lekkasje flere steder.
 
 
 
Arbeidslaget fra jollegruppen som bar nyanskaffet takstein opp til Ranheim
 
Arbeidslaget fra jollegruppen som bar nyanskaffet takstein opp til Ranheim

Taket på Ranheim fikk litt medfart i vinter. Et tre falt ned og grener gikk igjennom taket over toalettene. Arbeidet med å reparere taket er nå i full gang.Når skadene etter treveltet ble inspisert kom det frem at det var mye råte i sutaket. Det ble også oppdaget lekasje flere andre steder, som ikke skyltes treveltet. Det ble helt tydelig at denne delen av taket måtte skiftes. Etterhvert som sutak ble fjernet viste det seg at de gamle taksperrene også hadde mye råte.

Det er også avdekket råte og lekkasjer i de andre delene av taket. Det blir derfor nødvendig å gjøre tilsvarende jobb på resten av taket.

Foreldre og seilere fra jollegruppen er nå kommet godt igang med arbeidet, og det gjøres en kjempeinnsats. Nå ventes det bare på en helg med oppholdsvær slik at nytt tak kan legges.

I forbindelse med arbeidet er det leiet inn en container - i denne skal det KUN kasts rent treverk.