Print this page


Teambuilding for næringslivet
Hittil i år (2011) har vi i T&H arrangert tre samlinger for forskjellige bedrifter i Bergensområdet, henholdsvis Aker Solutions, AGR og ABB. Opplegget er at båteierne tar deltagerne med ut på fjorden, gir grundig introduksjon i seilsportens mysterier og deltagerne får øve på å seile båten så fort som mulig. Varighet på selve seilingen er noen timer.

Opplegget er at båteierne tar deltagerne med ut på fjorden, gir grundig introduksjon i seilsportens mysterier før deltagerne "overtar båten" og vi avslutter med en uhøytidlig regatta hvis tid og vindforholdene tillater det. I noen tilfeller avsluttes arrangementet med sosialt samvær i klubbhuset/ nøstet, i noen tilfeller seiles deltagerne til byen eller andre lokasjoner.

Så langt har vi fått gode tilbakemeldinger fra deltagerne

Slike arrangementer gir gode inntekter til Ran Seilforening. I tillegg markedsfører vi laget vårt på en utmerket måte og dette har også gitt flere nye medlemmer og større mannskapsbase.

Rett over sommerferien har vi forespørsel på to arrangementer. Vi håper på at båteierne er fortsatt like villig til å stille opp på disse dugnadsarrangementer som hittil.

Hilsen
Svein Holmefjord