Print this page


LYS-regeltolkning/presisering
Er det tillatt å spri genaker når du seiler i LYS-regattaer?
Spørsmålet kom opp etter siste Hjeltefjordstrimmen, da en båt ble observert seilende på lens med genaker og storseil på hver sin side av båten.


Det ble innlevert protest med grunnlag i NORLYS regler 2011, C.4.3.c: "Det er ikke tillatt å spri en asymmetrisk spinnaker." (fordi den protesterende hadde tolket tidligere svar fra Espen Guttormsen i NSF slik at dette ikke er tillatt). Spørsmålet ble da definisjonen av "spri". Er forseilet spridd når det settes til lo, eller er det først spridd når det benyttes bom/spristake for å få seilet til å stå til lo? Spørsmålet ble stilt til Hermod Opstvedt i LYS-komiteen som kunne bekrefte at seilet først er spridd når det benyttes bom/spristake. Det er altså fullt tillatt å seile lens med asymmetrisk spinnaker / genaker til lo hvis du klarer å få den til å stå:-)

Det må understrekes at dette gjelder båter som kun er innmålt med asymmetrisk spinnaker i målebrevet. Er båten innmålt med spinnaker kan du bruke bom/spristake også på asymmetrisk spinnaker / genaker.

På bakgrunn av svaret fra Opstvedt ble protesten trukket tilbake.

Kommentarer til denne artikkelen kan sendes til hjeltefjordtrim@askoy-seilforening.no.