Print this page


Dommar og arrangørkurs 2011
Vinteren 2011 arrangerer Ran Seilforening i samarbeid med Hordaland Seilkrets arrangør og dommarkurs 2.
Les meir om dei andre kursa her.


Kurset er eigentleg fire kveldar, men i tillegg vert det òg tilbydd praktisk øvring i å arrangera regatta + rollespel om protesthandsaming.

12. januar Arrangør: Førebuing av regatta ved Kjell Magnus Økland
19. januar Arrangør: Gjennomføring av regatta ved Leif Jørgen Ulvatne
26. januar Dommar: Kappseglingsreglane ved Leif Gunnar Sandtorv
9. februar Dommar: Gjennomføring av protesthandsaming ved Leif Gunnar Sandtorv
12. februar Praksis: Snøføyka ved Kjell Magnus Økland og Leif Jørgen Ulvatne
23. februar Rollespel om protesthandsaming ved Leif Gunnar Sandtorv

Du finn pdf med oversyn over pensum 12. og 19. januar her
Du finn pdf av det som vart gjennomgått 12. januar her
Du finn pdf med øvingsoppgåver her