Print this page


Innkalling til Årsmøte - Onsdag 16. februar - 2011
x
 
Det blir Årsmøte i Ran Seilforening, onsdag 16. februar 2011, kl. 19:00 i Klubbhuset, Anglevik

Det er innkommet ett forslag fra medlem. Styret har utarbeidet 8 forslag til behandling, Alle forslag fremgår av vedlagte fil.Sakslisten er følgende

1) Godkjenne innkalling og dagsorden
2) Valg av dirigent, referent, 2 stemmetellere samt 2 personer til å signere protokollen
3) Behandle årsmeldingen for 2010
4) Behandle regnskap for 2010
5) Behandle innkomne forslag
6) Bestemme lagets organisassjon
7) Behandle lagets budsjett for 2011 herunder kontingent
8) Valg av:
- Styret
- Revisorer
- Ledere/ medlemmer til komiteer
- Representant til idrettens kontaktutvalg
- represntanter til ting og organisasjoner laget er tilsluttet
- Valgkomite på 4 personerÅrsrapporten m/ regnskap for 2010 og med budsjett for 2011 er sendt medlemmene, men du kan laste den ned nå om du vil.

Klikk her for årsrapport!

Og under finner du pdf fil med Forslagene og Lagets organisasjonGet Adobe Reader Read file
 Forslag til årsmøtet 2011