Print this page


Vi bygger flere seilhyller
De første 16 seilhyller som ble bygget for noen år siden har vært stor suksess. Vi utvider derfor seilboden bak i naustet slik at etterspørselen dekkes. Vi har noen hyller ledige og interesserte kan melde seg til Harald Blø.

Arbeidet utføres på dugnad som starter allerede onsdag den 4. januar 2012 kl. 18:30.Byggmester Hans Jacob Svendsen vil lede arbeidet den første kvelden slik at vi får en god start på prosjektet.

I første omgang henvender vi oss til de som ønsker seg en ny seilhylle og de som deler hylle og ønsker å ha sin egen.

Prisen for de planlagte nye hyllene er kr. 500 pr. stk for en periode av 3 år (til dekning av materialkostnadene), basert på at du er med på dugnad å sette disse opp. Prisen deretter er kalkulert til ca. kr. 150 pr. år, men dette vil årsmøte i 2015 endelig bestemme.