Print this page


Førstehjelpskurs - Hjertestarter - 5. mars 2012


Blostrupmoen arrangerte kurs for oss i bruk av Hjertestarter og førstehjelp, mandag 5. mars. Kurset var veldig nyttig for alle deltakerene med mange praktiske øvelser.Blostrupmoen har snudd litt på førstehjelpsopplæringen i form av å gå mer inn på det å tørre å involvere seg, tørre å bry seg om andre mennesker. Dette gjør vi gjennom engasjement og faglig dyktighet. Vi jobber med det mentale til hver enkelt rundt dette.

Vi vet av erfaring, at kompetanse i førstehjelp er nødvendig for at hver enkelt skal være i stand til å hjelpe til hvis noen er skadet.

Vi vet også at hjertestartere som ikke har kompetent personell i nærmiljøet ikke blir benyttet hvis en hjertestans skulle inntreffe.

Kurset tar rundt 5 timer, og kan gjennomføres med inntil 20 deltakere.

All informasjon uten fremmedord. Alle får eget kurshefte samt deltakerbevis.
Kurset er lagt opp med mye praktiske øvelser.

Kurset er gratis for medlemmer i Ran seilforening.