Print this page


Oppgradering av flytende anlegg - Mandag 4.juni
IMS Diving vil starte med oppgraderingen av det flytende anlegget.

Dette medfører at båter må flyttes/omrokkeres fortløpende.

Ber om at alle med båtplass i RAN setter av tid/anledning til å klargøre og flytte båtene i uken(e) som kommer.......mer informasjon kommer fortløpende.

For spørsmål:
Bjørn Normann - 95 233 598
Erik Ruyter - 99 311 506