Print this page


Båtutsetting vel gjennomført
Fredag & lørdag 13/14 April ble samtlige båter som har vært i vinteropplag sjøsatt for sesongen.

Alt gikk strålende og takker alle for innsatsen og rydding etterpå......det fungerte veldig godt med den nye kranoperatøren, noe vi var spent på.

Det var trangt om plassen iår og ser at det ikke vil være gitt at alle som ønsker det kan komme seg på land til vinteren - gi tidlig og klar beskjed, så kan vi få laget en prioriteringsliste.