Print this page


Båtopptak 2012
x
 
Opptak av båter vil skje lørdag 27. oktober kl. 08:00.
Påmeldingsfristen er 30. september.
Aktive båter får første prioritet.


Vi vil, etter beste evne, forsøke å få opp så mange båter som mulig til vinteren for å spare anlegget for de påkjenningene det blir påført gjennom vinterstormene.
Skulle vi derimot ikke få plass til alle, må vi prioritere.
For å komme i betraktning, må en melde seg på før fristen 30. september.

Båtene prioriteres etter følgende system:

1 Regattaaktive seilbåter etter definisjonen i leiekontrakten (min. 2
terminfestede regattaer. Tirsdag-seilaser er godkjent.) Dersom
regattaaktive båter overstiger kapasiteten, brukes samme som
punkt 2, annen prioritet.

2 Ikke aktive seilbåter i partall-båser har prioritet på partall år, og
oddetallbåser i oddetall år. I 2012 begynner en med brygge A, i 2013
brygge B osv.

3 Det tilstrebes at ikke aktive båter som ikke ble prioritert det ene året
kommer opp neste år dersom mulig.

4 Der det ikke er plass til seilbåter, settes landstedsbåter.
Parkeringsplassen kan eventuelt også benyttes, men som 2. prioritet.

Påmeldingen sendes til Bjørn Normann på e-post: bjorn.normann@c2i.net
innen 30. september.

Mvh
Styret

PS!
Sjøsetting til våren skjer 13. april 2013.