Print this page


Rydding på regattakontoret


Regattakomiteen arbeider no for å rydda regattakontoret og har kjøpt inn nye hyller og fjerna mykje boss.

Det vil bli innskjerpa at regattakontoret ikkje er for gjennomgang.

Sjølve kontoret er tenkt skal ha fylgjande struktur:
Skrivebord med ruter og wlan-antenne

Hylle:
Printer, papir
Uavhenta premiar

Veggar:
Stativ med aktuelle regattadokument

Fylgjande struktur er tenkt for lagerrommet:
Flaggstativ for signalflagg
Tørkekrokar for redningsvestar
Hyller for ymse
Vaskeutstyr
Prosjektor
Premiar

Dette arbeidet vil bli fullført før sesongstart 2012.

11. mars 2012
Kjell Magnus Økland