Print this page


Seminar for seilere, arrangører og dommere - NB! Nye regler fra 2013!
Dommerlauget i Hordaland Seilkrets har gleden av å invitere alle seilere, arrangører og dommere til regel- og dommerseminar 24-25. november 2012 (sted ikke fastsatt enda).

Vi er så heldig, som den første krets i Norge å bli presentert for de nye Kappseilingsreglene 2013-2016. Marianne Middelthon kommer til Bergen for å gjennomføre et 2 dagers dommerseminar. NSF har bekreftet at deltagelse ved hele dette seminaret vil bli godkjent som obligatorisk oppdatering på lik linje med NSF sitt eget dommerseminar som avholdes på Østlandet i mars.

Samlingen vil være rettet mot praktisk seiling og dømming med de nye reglene og i tillegg fokusere på prosedyrer og skriving av kjensgjerninger. Se mere info i invitasjonen.

Påmelding kan ordnes via denne linken

Vedlagt er innbydelse til regel- og dommerseminar i regi av HSK v/ dommerlauget. Det er viktig at alle medlemmene i foreningen blir informert da denne samlingen er ment for ALLE SEILERNE, ALLE DOMMERE og ALLE arrangører.

Samlingen tar utgangspunkt i de NYE KAPPSEILINGSREGLENE og er derfor aktuelt for ALLE:

Har noen spørsmål ta kontakt.

Vennlig hilsen
Sverre N. Valeur
Pbx 563 SENTRUM
5806 BERGEN
Besøk: Strandgaten 11
Mobil: 916 81 000Get Adobe Reader Read file
 Invitasjon seminar 24-25 november