Print this page


Innkalling til Årsmøte tirsdag 12. februar 2013
x
 
Det blir Årsmøte i Ran Seilforening, tirsdag 12. februar 2013, kl. 19:00 i Klubbhuset, Anglevik.

Årsmeldingen vil straks bli publisert for nedlasting.


Forslag til dagsorden
1. Godkjenne innkalling og dagsorden
2. Velge dirigent, referent samt 2 personer til å undertegne protokollen
3. Godkjenne de fremmøtte representanter
4. Behandle årsmelding for 2012, inklusiv delrapporter
5. Behandle foreningens regnskap for 2012 i revidert stand
6. Behandle innkomne forslag:
Ingen forslag er innkommet
7. Fastsette foreningens kontingent for 2013
Styret foreslår følgende kontingent for 2013:
Voksne kr 500 - Barn, pensjonister og studenter kr 300,-
8. Behandle foreningens budsjett for 2013
9. Behandle foreningen organisasjon
Ingen forslag til endring
10. Valg av styret
Valgkomiteen legger fram forslag på årsmøtet
11. Valg av representanter til ting og utvalg
Valgkomiteen legger fram forslag på årsmøtet
12. Valg av valgkomité
Styret legger fram forslag på årsmøtetGet Adobe Reader Read file
 Last ned årsmeldingen her (Nettutgave, 10 MB).