Print this page


ISAF Sikkerhetskurs for havseilas og oppfriskningskurs
Det er fremdeles noen ledige plasser på sikkerhetskurset:

Komplett sikkerhetskurs fredag 19. april, (fra kl. 12.00) og lørdag 20. april.
Oppfriskningskurs fredag 19. april, ( fra kl. 12.00)


Praksis hos NOSEFO, teori ombord i MS UTGAR ved kai i Solheimsviken.
Alt inkludert i kursavgift, kursmateriell, lån av; komplett brannbekledning og overlevningsdrakt osv.
Kurset omfatter
Komplett kurs NOK 3.650,-
Oppfriskningskurs NOK 2.750,-

Ta kontakt med
Thorvald Haarberg
Nav.arc.
Auctor Bergen a.s
Sjødalsveien 24, N-5305 Florvåg, Norway
Phone office: +47 5614 7900, Mobil: +47 9004 2220 Phone priv. +47 5614 0000
E-post: post@auctor.no - www.bergen-båtskole.no
(international web): www.bergen-batskole.no