Print this page


Parkeringsplassen sommeren 2013

Det vil foregå oppjustering av parkeringsplassen i perioden 25-30. juni. I dette tidsrommet er plassen stengt for båter, hengere, krybber, biler o. l.
Objekter som står på plassen i denne perioden vil bli transportert vekk for eierens regning.

Ran Seilforening arrangerer VM for båtklasen Zoom8 i perioden 31. juli-8. august. I denne perioden kan kun biler, med gyldig parkeringstillatelse, benytte parkeringsplassen.

Styret i Ran seilforening