Print this page


Båtopptak 2013

Opptak av båter vil skje lørdag 26. oktober kl. 08:00.
Påmeldingsfristen er 26. september.
Aktive båter får første prioritet. 
 
 

 

  

Vi vil, etter beste evne, forsøke å få opp så mange båter som mulig til vinteren for å spare anlegget for de påkjenningene det blir påført gjennom vinterstormene.

Skulle vi derimot ikke få plass til alle, må vi prioritere.
For å komme i betraktning, må en melde seg på før fristen 26. september.

Båtene prioriteres etter følgende system:

1 Regattaaktive seilbåter etter definisjonen i leiekontrakten (min. 2 
terminfestede regattaer. Tirsdag-seilaser er godkjent.) Dersom
regattaaktive båter overstiger kapasiteten, brukes samme som
punkt 2, annen prioritet.

2 Ikke aktive seilbåter i partall-båser har prioritet på partall år, og 
oddetallbåser i oddetall år. I 2012 begynner en med brygge A, i 2013
brygge B osv. 

3 Det tilstrebes at ikke aktive båter som ikke ble prioritert det ene året 
kommer opp neste år dersom mulig.

4 Der det ikke er plass til seilbåter, settes landstedsbåter. 
Parkeringsplassen kan eventuelt også benyttes, men som 2. prioritet. 

Påmeldingen sendes til Bjørn Normann på e-post: bnormann.fana@gmail.com

innen 26. september.

Mvh
Styret