Print this page


Rassikring av fjell ved parkeringsplassen
Store steiner raste ned forleden dag. Heldigvis ble ingen skadet. Rassikring blir iverksatt allerede i uke 44.

Hold godt av veien når du/ dere passerer dette området til sikring er foretatt.


Store steiner raste ned forleden dag, den ene veier mange tonn, fra fjellet på venstre side av parkeringsplassen, rett før vi kommer til bommen. Årsak er frostsprengning, vann og røtter. Fjellet er ca 10-15 meter høyt.

Heldigvis ble ingen personer skadet og ingen biler stod parkert akkurat der steinen falt ned.

Vi har tatt kontakt med Fjell Kommune, og ble anbefalt å kontakte Mesta AS. Kommunen bruker dette firma ifm fjellsikring. Kontaktperson fra Mesta har vært på befaring og har anbefalt å foreta fjellsikring. Flere større steiner kan rase ut uten forvarsel. Vi kan risikere at adkomst til kaien sperres. Inntil videre er området avsperret. Det har vi gjort ved noen bukker.
Vi har allerede bestilt fjellsikring basert på tilbud fra Mesta. Prisen for arbeidet blir kr. 100.000 pluss MVA. Mesta vil gjøre jobben allerede i uke 44.

Vi har kontaktet også et annet fjellsikringsselskap, men disse hadde ikke tid til å ta oppdraget før langt ut på neste år.

Vi har kontaktet kommunen for å høre om vi kan sende inn søknad om vedlikeholdsmidler i år på tross av at søknadsfristen er utgått. Søknad er sendt og vi håper på positiv behandling.

Styret har vært opptatt av at arbeidet må utføres på en forsvarlig måte av anerkjent firma. Vi må være sikker på at ikke steiner faller i hode på noen i dette område.

Det er ikke grunnlag for å sende regningen til selger av eiendommen. (Reklamasjonsfristen er utgått for 100 år siden)

Svein Holmefjord
leder