Print this page


Velkommen til Vårdugnad 2014 i Ran!
 
 

 

Dugnaden blir Lørdag 26.04 fra kl.10:00 til ca. 15:00.

 

 

Vi skal rydde og vedlikeholde innvendig og utvendig på bygning, kai og flytende anlegg.Kle dere etter vær og vind når dere skal på dugnad. Det er alltid jobber både ute og inne. Varme, gode klær og støvler og arbeidshansker er greit å ha. En god matpakke er også fint å ha med. Ta med redskaper som vi får bruk for som for eksempel; hageredskap (hakke/spade/feiekost etc.). Slegge, øks, sag, rive, hekke saks, trillebår, vinkelsliper, stubbebryter, hageredskap, terrasse vasker & høytrykk spyle, tilhengere, vaskegreier.

Spesielt er vi på søk etter høytrykksspyler m/terrassevasker og lavtrykkssprøyter (kaia må rengjøres) – ta med om du har.

Oppfordrer alle til å stille dugnadsdagen (NB! Minner om at for de som har båtplass i RAN, så er dugnad inkludert som et krav i kontrakten, det er en viktig bidragsyter for å holde havneprisene på det nivå de er). Er det noe dere lurer på om dugnadene, så ta gjerne kontakt!

Dugnadsjobbing er sosialt, en ypperlig måte å bli kjent med andre medlemmer i Ran Seilforening og en får attpåtil god samvittighet etterpå.


"Dugnad er et felles utført og vanligvis ulønnet og frivillig arbeid av betydning for fellesskapet eller en enkelt person" Wikipedia

Mvh
Eiendomsutvalget