Print this page


Søstre med suksess på sjøen

VestNytt har laga ein fin reportasje om søstrene Vabø.Se http://www.vestnytt.no/sport/Sostre-med-suksess-pa-sjoen-205181.html