Print this page


Innbrudd i båt i havnen

Det har vært forsøk på innbrudd/tjuveri/hærverk av en skjærgårdsjeep på brygge D i helgen. Hendelsen vil bli rapportert til politiet av eieren  mandag 15. desember. Vi ber derfor om at båteierne sjekker båtene sine.                                                                                                                                                                 Styret