Print this page


Båtopptak 2015
x
 

Opptak av båter skjer lørdag 24. oktober.                                            

Frist for påmelding er 21. september.Vi vil, etter beste evne, forsøke å få opp så mange båter som mulig til vinteren for å spare anlegget for de påkjenningene det blir påført gjennom vinterstormene.

Skulle vi derimot ikke få plass til alle, må vi prioritere.


For å komme i betraktning, må en melde seg på før fristen 21. september.Båtene prioriteres etter følgende system:1 Regattaaktive seilbåter etter definisjonen i leiekontrakten (min. 2 
terminfestede regattaer.Tirsdag-seilaser er godkjent.) Dersom 
regattaaktive båter overstiger kapasiteten, brukes samme som 
punkt 2, annen prioritet.2 Ikke aktive seilbåter i partall-båser har prioritet på partall år, og 
oddetallbåser i oddetall år.

I 2012 begynner en med brygge A, i 2013
 brygge B osv. 3 Det tilstrebes at ikke aktive båter som ikke ble prioritert det ene året 
kommer opp neste år dersom mulig.4 Der det ikke er plass til seilbåter, settes landstedsbåter. 


Parkeringsplassen kan eventuelt også benyttes, men som 2. prioritet. Påmeldingen sendes til Bjørn Normann på e-post: bnormann.fana@gmail.com

innen 21. septemer.Mvh


Styret