Print this page


Innkalling til årsmøte 2019

Det blir årsmøte i Ran Seilforening, 
torsdag 21. februar 2019, kl. 18:00 i klubbhuset, Anglevik.
 

Saksliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å undertegne protokollen

4. Godkjenne årsmeldingen

5. Godkjenne regnskapet for 2018 i revidert stand.

6. Fastsette medlemskontingenten og fastsette kranleie.

7. Vedta Ran sitt budsjett for 2019 Forslag blir lagt fram på møtet

8. Valg
a.Leder og nestleder
b.Styremedlemmer og varamedlemmer
c.Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
d.Revisor (2X)
e.Representanter til møter i de organisasjoner Ran er tilsluttet
f.Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Etter den lovfestede formelle delen av årsmøtet er ferdig, vil vi fortsette med et medlemsmøte, hvor vi ønsker å få medlemmenes beslutning på videre arbeid med moloprosjektet, samt mulige investeringer i ny flytebrygge som ble skadet i stormen.

 

Årsrapport er nå tilgjengelig for nedlasting.
 Kun et mindre antall trykte årsrapporter vil være tilgjengelig på årsmøte, så det oppfordres til å skrive ut en egen kopi.
Get Adobe Reader Read file
 Årsrapport for 2018