Print this page


Tirsdagsregatta for joller
x
 
 
 

Tirsdagsregatta for joller er en regattaserie, for jolleseilere i Ran Seilforening, som arrangeres hver tirsdag i vår og høst sesong.

Seilingsbestemmelser:

- Første start ca 18:00

- Inntil 3 seilaser pr kveld

- Ingen start etter 19:30

- Pølsebane. Det skal ikke seiles mellom startbøyer annet enn ved start og målgang

   - Laser Radial og 4.7 seiler 3 runder

   - Optimist seiler 2 runder

- Klasseflagg:

   - Laser Radial og 4.7 - flagg E, første start

   - Optimist - klagg O, andre start

- Startprosedyre

   - 3 minutter (3,2,1,0)

     -  3 minutter - Klasseflagg opp

     -  2 minutter - P (U,I eller blackflagg) opp 

     -  1 minutt - P (U,I eller blackflagg) ned

     -  0 minutt - Start - Klasseflagg ned


Get Adobe Reader Read file
 Resultater


Read file
 Resultater (Excel)