Print this page


Tirsdagsregatta for joller
x
 
 
 

Tirsdagsregatta for joller er en regattaserie, for jolleseilere i Ran Seilforening, som arrangeres hver tirsdag i vår og høst sesong.

Seilingsbestemmelser:

- Første start ca 18:00

- Inntil 3 seilaser pr kveld

- Ingen start etter 19:30

- Pølsebane. Det skal ikke seiles mellom startbøyer annet enn ved start og målgang

   - Laser Radial og 4.7 seiler 3 runder

   - Optimist og Zoom8 seiler 2 runder

- Klasseflagg:

   - Laser Radial og 4.7 - flagg E, første start

   - Optimist og Zoom8 - klagg O, andre start

   - Startrekkefølgen er kan endres dersom det er hensiktsmessig.

- Startprosedyre

   - 3 minutter (3,2,1,0)

     -  3 minutter - Klasseflagg opp

     -  2 minutter - P (U,I eller blackflagg) opp 

     -  1 minutt - P (U,I eller blackflagg) ned

     -  0 minutt - Start - Klasseflagg nedPassering gjennom start/mållinje

Båter som passerer mellom start-/målbøyer utenom ved start og målgang skal i utgangspunktet skåres DSQ. 
Båten kan fri seg fra diskvalifikasjon ved å ta en 2 tørn straff. 
Startbåt kan (og bør - men må ikke) varsle at båt har gått ulovlig mellom start-/målbøyer.

Maksimaltid 

Maksimaltid etter første båt i mål, i klassen – 10minutter.
Båter som ikke er kommet i mål vil da få plassering etter plassering på banen.
Passering på siste merke kan da være god indikator, men dersom det åpenbart har skjedd store endringer etter siste merke skal startbåt forsøksvis vurdere hvem som er først. 
Om dette er vanskelig skåres båtene (som er vanskelig å skille) med lik poengsum. 

 
Get Adobe Reader Read file
 Seilingsbestemmelser


Get Adobe Reader Read file
 Resultater