Print this page


Smittevernsveiledning for seiling

Se Norges Seilforbunds sider for oppdatert informasjon:

Oppdatert 21.06.2021

https://www.norgesseilforbund.org/index.php/forbundet/nyheter-menykobling/item/472-na-kan-de-seiles-som-vanlig-igjen