Print this page


Julehilsen 2010
Styret ønsker alle medlemmer en fredelig jul og godt nytt år!

2010 har vært et flott og fremgangsrikt år for Ran Seilforening. Vi har fått mange nye medlemmer, både barn, ungdom og voksne. Vi er nå nesten 400 betalende medlemmer, det største antall i lagets historie.Og de sportslige resultater er gode. Ran markerer seg på regattabanene rundt omkring i landet, spesielt har jollegruppen vært aktiv. Pinsesamlingen ble i år som i fjor en stor suksess. Og treningsiveren er stor i Hjeltefjorden. Hver onsdag fra tidlig på våren, til langt ut i november har mer enn 30-35 jolle seilere trent aktivt.

Vi registrerer at det fortsatt er meget god dugnadsånd i laget. Av større synlige dugnadsprosjekter i år, i tillegg til organisering og ledelse av regattaarrangementer og samlinger, store og mindre vedlikeholdsprosjekter, må nevnes ombyggingen av underetasjen i nøstet, nye senger og installasjon av brannvarslingsanlegg i Ranheim, gangbro og ny dør inn i andre etasje i nøstet. Noen arbeider gjenstår til nyåret.
T&H gruppen har hatt flere ”Teambuildings” arrangementer for kunder og jollegruppen m/ foreldre har gjort betydelige innsats for Tryg og AGR som gir gode penger i kassen.

Økonomien er noe bedre i 2010 enn i 2009. Vi får et regnskapsmessig overskudd iår, om enn ikke stort. Men vi må i tiden som kommer fortsatt vise forsiktighet på utgiftsiden og ikke bruke mer enn inntekter tillater. Vi har fortsatt store lån som må betjenes. Fortsatt er renten lav, noe som er til stor fordel for oss, men dette kan endre seg i tiden som kommer.

Klubbhuset brukes flittig, spesielt underetasjen ifm trening og regattaer. Klubbhuset er også populært til bryllup og fest, spesielt i sommerhalvåret, og dette gir gode inntekter. Mange helger i 2011 er allerede utsolgt. Men vi har ledig helger fra oktober til begynnelsen av april og på ukedagene kunne vi kanskje hatt bedre utleie, spesielt til konferanser og møter.

Styret takker for den store innsatsen som er vist i 2010 og ser frem til en ny og flott seilsesong i 2011. Vi ønsker alle en fredelig jul og et godt nytt år!

Minner om at det blir årsmøte i slutten av januar eller begynnelsen av februar.

Hilsen
Svein Holmefjord