Print this page

Nye kamera ble oppmontert.

Kjempeinnsats fra dugnadsgjengen 24. april
x
Mye boss ble kjørt bort
 
Mye boss ble kjørt bort
 
Pause i dugnadsarbeidet
 
Pause i dugnadsarbeidet
Mange møtte opp på dugnad på lørdag 24. april. Mye arbeid ble utført. Vi takker for stor innsats.

Det ble ryddet på parkeringsplass og utenfor Klubbhuset. Nye overvåkingskamera ble satt opp, kai området mellom nøst og det nye klubbhus ble ryddet. Noen av de flytende kaier og fendere ble reparert. Det ble hengt opp nøter langs to av de ytterste brygger og håpet er, at når disse er grodd til med skjell og får mer vekt, at noe av de større, dypere bølger skal bli "knust"/ kraftig redusert bakom bryggene/ i i selve havneområdet.

2. etasje i nøstet ble ryddet. Det ligger fortsatt endel utstyr som seil, puter og diverse som vi ikke kjenner eierne til. 1. mai er fristen for å hente dette. Etter denne dato blir det fjernet.

Mye boss ble kjørt bort til gjennvinngstasjonen på Straume.

Om kort tid begynner dugnadsarbeid på å sette opp bro over til 2. etasje av nøstet, skifte noen vinduer, lukke igjen fronten mot øst og sette inn en ny dør mot syd. Rolf Hermansen har laget tegninger på dette arbeid og han vil lede dugnadsarbeidet. Materialene er bestilt.

Vi henstiller alle båteiere i havnen og andre å ta med seg sitt boss.