Print this page


Vårslepp for Expressane
Sundag 18. april 2010 har Expressane si årlege vårsamling i Anglevik.

Les alt om opplegget her


Ein liten videosnutt frå treningsamlinga våren 2008: