Print this page


Klubbmesterskap 2010


Laurdag 25. september er det felles klubbmesterskap med Askøy Seilforening med 14 båtar frå Ran og 11 frå Askøy påmeldt. Vêrmeldinga tyder på 6-9 m/s nordavind og gløtt av sol. Seglingsvedtekter og deltakarliste er no publisert.


Deltakarliste

Seglingsvedtekter

Resultatliste Ran

Resultatliste Askøy


Kunngjøring

Klubbmesterskap for Askøy Seilforening og Ran Seilforening.

Lørdag 25.september 2010


Arrangør:
Ran Seilforening
Anglevik
5353 Straume

REGLER
Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.

Deriblandt gjelder:
ISAF's Kappseilingsregler
Nasjonale myndighets forskrifter.
Regattaens kunngjøring og Seilingsbestemmelser

Seilasen er klassifisert i henhold til ISAF’s kappseilingsregler Appendiks 1,kategori C, og NSF’s reklameregler gjelder.

ORC sikkerhetsbestemmelsene-2009 (OSR) – norsk kategori 6.


FOR KLASSER I LYS GJELDER

LYS reglene 2010
Båt skal ha gyldig NORLYS-målebrev for å kunne starte. (RRS 78.1)
NORLYS’s regler om vektbegrensninger gjelder ikke.

Dersom regattaledelsen før start er kjent med at påmeldt båt ikke har gyldig LYS-målebrev, vil båten bli flyttet til turklasse.
Dersom båten likevel, uansett av hvilken grunn, seiler i LYS-klasse vil den bli diskvalifisert uten høring. Dette endrer RRS 63.1 og Appendiks A.

Klassebåter godkjent av ISAF eller NSF skal også ha gyldig LYS-målebrev, men båtens klasseregler gjelder med hensyn til alle mål og alle begrensninger på seil, mannskap, håndtering etc.

Uanmeldt kontroll av båt kan skje i forbindelse med regattaen av NORLYS, eller NORLYSs oppnevnte representant.
Denne representanten kan protestere på et hvilket som helst brudd på NORLYS’s regler. Dette forandrer RRS 60.2.

Resultater beregnes etter "tid på tid"

Båter som har gyldig LYS-bevis ved påmeldingsfristen kan ikke endre dette før regattaen


RETT TIL Å DELTA

Regattaens LYS-klasser er åpen for alle båter med gyldig LYS-bevis. Båter med og uten spinnaker seiler i samme klasse.

Regattaens turklasse er åpen for alle båter der kapteinen er medlem i ASF eller RAN seilforening, og dersom båten samsvarer med OSR norsk kategori 6.

Klasse for YNGLING som seiler etter Klasseregler for Yngling, uten LYS bevis.

Det taes forbehold om sammenslåing av klasser og det kan starte flere klasser i samme startsekvens.

Påmelding gjøres elektronisk på www.ranseil.no

Påmeldingsfrist onsdag 22. september. Startkontingent kr. 100.-
Båter som melder seg på etter dette må betale dobbel startkontigent.
Betaling til Ran Seilforenings kontonr. 9521.66.10068 Merk innbetaling med seilnummer og båtnavn.

SEILINGSBESTEMMELSER/ DELTAKERLISTE

Seilingsbestemmelser vil være tilgjengelig på www.ranseil.no senest torsdag 23. september klokka 2000.

STARTTID OG BANEOMRÅDE
Første varselsignal lørdag 25. september kl. 11.55

Baneområde vil være Hauglandsosen og Hjeltefjorden og det seiles på faste merker.


PREMIERING
Ran Seilforening vil premiere båter tilhørende RAN og Askøy Seilforening vil premiere båter tilhørende ASF og det vil være 1/3 premiering til alle startende båter, TUR klasse premieres etter loddtrekning.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se RRS 4, Avgjørelse om å kappseile.
Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på matriell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.

FORSIKRING
Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Leif Jørgen Ulvatne
95 11 95 25
leif-jorgen.ulvatne@tide.no