Print this page


Lisens på seiling - Hva mener du?
For 2010 må du antageligvis betale lisens for å seile regatta. Nå har du sjansen til å si din mening.

INNFØRING AV LISENS – HØRINGSDOKUMENT

Det høringsdokumentet som kan lastes ned her (se link nederst på denne siden), er utarbeidet av Lisens-komiteen oppnevnt på Seiltinget i 2009, med formål å utarbeide et forslag til hvordan lisens kan innføres for seiling i regi av Norges Seilforbund.Høringen er ikke en avstemming, men et forslag, som sammen med tilbakemeldingene fra seilforeninger, kretser, NSF utvalg (regattautvalget, dommerutvalget og regel- og appellutvalget) skal behandles av Norges Seilforbunds styre den 7. Desember.

Seilforeningene og kretsene inviteres til å melde tilbake innen høringsfristens utløp om de støtter lisens-komiteens forslag eller hvilke endringer som eventuelt foreslås gjennomført.

Har du synspunkter på høringsforslaget, som du vil formidle til styret i Ran Seilforening, for at styret kan ta dine meninger med i sin vurdering, bes du ta kontakt med leder eller en annen i styret. Saken skal behandles på Rans styremøte 17. nov.

Seilmagasinet.no har også en pågående diskusjon om temaet hvor du kan delta om du ønsker.Get Adobe Reader Read file
 Høringsnotat - innføring av seillisens