Print this page


Forslag til Årsmøte 2010 og presisering av organisasjon


Forslag til Årsmøte 26/1-2010 - fremmet av Styret


Styret vil fremme fire forslag til Årsmøte, se vedlagte dokument. Disse er:

1) Nedsetting av et utvalg til å fremme forslag til forvaltning av Oselverne som eies av Ran

2) Kjøp av inntil 4 Optimister - under forutsetning av forsvarlig økonomi

3) Kjøp av en mindre RIB, under forutsetning av forsvarlig økonomi

4) Justering av kontingentsatsene med kr. 50

Videre inneholder dokumentet presisering av lagets organisasjon/ de enkelte utvalgs arbeidsoppgaver mm.Get Adobe Reader Read file
 Forslag til årsmøtet - presisering av organisasjon