Print this page


Årsplan/ Handlingsprogam for 2010
2010 er året hvor vi skal ha fokus på sporten vår, herunder opplæring, trening og regatta og hvor trivsel for medlemmene skal ha en sentral plass i vårt arbeide.


Laget skal aktivt arbeide for:

At medlemmer og gjester trives i Ran Seilforening.

Rekruttere nye medlemmer til laget. Målsetningen er å øke antall betalende medlemmer med minst 10 % i 2010

Rekruttere nye jolleseilere (og foreldre) samtidig som vi tar vare på allerede innmeldte barn og ungdom. Sportslig satsing med gode trener-ressurser og tilrettelagt opplegg for alle grupper. Tilrettelegge for både bredde og topp for jolleseilerne. Deltagere på både lokale og nasjonale regattaer.

Samarbeide med Fana Catering om drift av 2. Etasje i Klubbhuset slik at denne fungerer godt for begge parter

Vedlikeholde anlegget, herunder skifte/ sørge for at front på nøstet er tett, bygge gangbro inn til 2. Etasje i nøstet (på dugnad) og sørge for at anlegget ser representativt ut. Dobble overnattings kapasiteten i Ranheim

Vedlikeholde og utbedre den flytende havn, herunder å installere lys og kontaktpunkter for båter i havnen
Ferdigstille ombyggingen i nøstet – med reoler etc. i 1. Etasje for joller og ryddig 2. Etasje for både seiltørke og utleie.

Bygging av enkelt masteskur for T&H – like ved mastekranen (på dugnad)

Gjøre bølgebryter mot øst landfast mot Terneholmen slik at gjester kan fortøye på innsiden. Lage enkel gangvei over holmen og landgang over til flytebryggen mot nord (sommerløsning).

Ivareta og videreutvikle det gode samarbeid som er etablert med Fjell Kommune.

Styrke opplæringsvirksomheten i laget, innen områder som regattaledelse, regattadømming, regattaseiling og sjømannskap

PR/ INFO. Vedlikeholde og videreutvikle Ran’s hjemmesider og utvikle tilbud til potensielle sponsorer av laget. Synliggjøre Ran i de ordinære avviser. Å få på plass regattapåmelding og resultatservice via nettet, og å gjøre det mulig for medlemmene å oppdatere medlemsregisteret via nettsiden

Styrke deltagelsen på Rans terminfestede regattaer for T&H- Målsetning: minimum 20 % økning i forhold til 2009 deltagelsen.

Fortsette samarbeidet med Askøy Seilforening mht ”Hjeltefjortrimmen”, men arbeide for at denne blir noe mer uhøytidlig, unngår lisensplikt og at den ikke inngår i Hordacup.

Arbeide for at antall regattaer i Hordacup i vår/ sommer/ høstsesongen for T&H blir begrenset til maksimum 10 regattaer, (mot nå 19 regattaer)

Stimulere til at T&H båtene i havnen blir mer aktive på regattaer. Målsetning: 75 % av båtene bør delta på minimum tre ”Hjeltefjordtrimmen” og en terminfestet helgeregatta. 30 % av båtene deltar også på minimum en terminfestet regatta utenfor laget.

Videreutvikle sportslig samarbeid mellom gruppene i laget – at T&H og kjølbåtgruppen tilbyr mannskapsplasser til mer erfarne jolleseilere.

Sørge for god likviditet gjennom året – alltid evne å kunne betale forpliktelser i tide – ta høyde for at renten kan øke med inntil 2 % poeng.Get Adobe Reader Read file
 Årsplan for 2010