Print this page


Ran har innlevert innsigelser mot privat småbåthavn
I Bergens Tidende leser vi idag, 29/1-2011 at laget vårt omtales som Ran båtlag. I en privat reguleringsplan sammenligner forslagstiller vårt lag med deres planer om privat småbåthavn og stiller seg uforstående at de får avslag fra Fylkeskommunen til deler av planen sin.
Det er direkte feilaktig og urimelig å sammenligne vår virksomhet med en privat båthavn.

Vi har påpekt overfor journalisten i BT at vi heter Ran Seilforening og at vi driver seilsport og idrett. Vi er medlemmer av NSF og NIF. Vi har krav på at navnet vårt brukes riktig i all offentlig omtale.Vi håper han retter opp reportasjen sin.


Og til realitetene. Vi har allerede i 2009 gjort innsigelser til Kommunen på forslagstillers planer om privat båthavn, rett utenfor vår jolleslipp, se uttalelse under. Rådmannen i Kommunen hadde i sin innstilling til Kommunestyremøte på torsdag 27/1- tatt hensyn til våre innsigelser, men saken ble nå utsatt og skal oversendes Miljøverndepartementet. Utfallet på denne del av reguleringsplan er derfor fortsatt usikker. Vi vil imidlertid bruke de midler som er tillatt for å forhindre at vi for en dårligere inn og utseiling for joller til vårt anlegg.


"Uttalelse/ kommentarer til Reguleringsplan for gnr 37/7 og 67 m.fl. – Anglavika - 2009"

Saken har vært behandlet på Rans Seilforenings styremøte 17. November 2009 og kommentarene/ innvending mot forslagsstillers småbåthavn er enstemmig. Vi har sendt inn kommentarene også gjennom elektronisk skjema. Referanse nr. er BEDXML. Her er kopi, samt noen flere bilder

Forslag til privat småbåthavn utenfor eiendommene, ref. kartskisse vil komme i konflikt med seilaktiviteter i Ran og hemme trygg ut- og innseiling til jollekai og jolleslipp.

Vi ser at det er benyttet et eldre kart av forslagsstiller hvor det ikke er tegnet inn hverken jolleslipp/ rampe og jollekaien som Ran har i dette område.

Vi har lagt ved en skisse som viser hvilke område av foreslått småbåthavn som kommer direkte i konflikt med vår virksomhet. Vi har også lagt ved noen bilder av aktive jolleseilere som viser dette område. Området benyttes også til å ta inn og ut følgebåter ifm. jollearrangement.

Ran Seilforening har et av landets flotteste anlegg for jolleseiling, der vi benytter området utenfor anlegget til jolleseiling for nybegynnere.

Ran Seilforening har nå 30 aktive jolleseilere, og vi har ambisjoner om å bli 50 aktive barn og ungdommer innen få år, som seiler joller aktivt flere dager i uken, året igjennom.

Hvert år arrangerer vi flere større jolleregattaer/ samlinger med 50 – 80 joller. Vi har ambisjoner om å arrangert større nasjonale jollearrangement med inntil 200 – 300 jolleseilere som vil benytte anlegget i løpet av noen hektiske dager. Da er det viktig at anlegget er optimalt tilrettelagt for å få joller og følgebåter inn og ut av havnen på en effektiv måte. Derfor er det viktig nå at den planlagte utbyggingen ikke fører til hinder for jolleaktivitet i Ran Seilforening.

Vi minner om at Ran Seilforening har hatt seilaktiviteter i dette område i 110 år. Vi håper at Fjell Kommune tar hensyn til våre behov.
Get Adobe Reader Read file
 Medieomtale i BT 29/1-2011 - privat reguleringsplan i Angleviken