Print this page


Innkalling til årsmøte 2017

Det blir årsmøte i Ran seilforening, onsdag 22. februar 2017, kl. 19:00 i klubbhuset, Anglevik.

  

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 8. februar.

Sakene kan sendes:

Ran Seilforening

Anglaviksvegen 115

5354 Straume

eller e-post:

ran.seilforening@gmail.com

Saksliste (red. 15.02.2017)

1.     Godkjenne de stemmeberettigede 

2.     Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 

3.     Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å undertegne protokollen 

4.     Behandle årsmeldingen 

5.     Behandle regnskapet for 2016 i revidert stand 

6.     Fastsette medlemskontingenten

a.      Revurdering av seilmagasinavtalen 

7.     Orienteringssak

a.      HawneWeb, nytt driftssystem

b.     Molo, samt videre utbygging av RAN

c.    Ny avtale med Safari Catering og utleie av lokalet

8.     Presentasjon av investeringsbeslutninger

a.      Nytt fundament kaifront

b.     Oppdatering av motorpark RIB

c.      Ny RIB

d.     Inspeksjon av anlegg under vann, og nyfortøyning av B-kaien

9.     Vedta Ran sitt budsjett for 2017 Forslag blir lagt fram på møtet

10.  Valg 

a.      Leder og nestleder 

b.     Styremedlemmer og varamedlemmer 

c.      Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan 

d.     Revisor (2X)

e.      Representanter til møter i de organisasjoner Ran er tilsluttet 

11.  Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 Get Adobe Reader Read file
 Saksliste og forslag til årsmøtet 2017


Get Adobe Reader Read file
 Årsmelding 2016