Print this page


Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Tidspunkt: Mandag 12.oktober 2020 kl.19:00

Sted: Klubbhuset Ran Seilforening

Agenda: Nye investeringer

Medlemmer i Ran Seilforening innkalles til ekstraordinært årsmøte i forbindelse med investeringer av 2 nye RIB ́er, ny C-brygge og overgang til kodelås system på hovedinnganger, Styret ber om mandat til å ta opp ekstra lån for å få midler til å gjøre disse oppgraderingene i
seilforeningen.

Økonomisk oversikt og underlag blir sendt ut en uke før møtet.

Med vennlig hilsen Styret i Ran Seilforening