Print this page


Jubileumsbøker om Ran
x
 
 
 
 
 

Historien om Båtlaget Rans første 100 år er i detalj beskrevet i boken «Dog seiler vi ei blot til lyst», skrevet av mangeårig Ran-medlem og historiker Helge Kaurin Nilsen, utgitt da RAN fylte 100 år i 1994.Boken er på 205 sider i stående A4 og er illustrert med svart-hvitt bilder fra hele perioden 1894-1994.

Boka kan leses via denne linken


Fra tidligere tider finnes det også to jubileumsskrift:

"Gjennem 50 år - 1894 - 13. mars - 1944"
Utgitt av Båtlaget Ran
25 sider med illustrasjoner i svart-hvitt
Utgitt 1944

"Baatlaget "Ran" : 1894 - 13.mars 1919"
Forfatter: Anton Johan Aaberg
83 sider med illustrasjoner i svart-hvitt
Utgitt 1919