RAN Seilforening Kjølbåt Jolle Tur- og havseiling

 • Lyst å seile?     • Jolle     • Entype     • Tur&hav/Regatta     • Anlegg     • Selskapslokaler     • Arkiv     • Om RAN     • Børsen     • Hjem  
Snarveier:
 Bli medlem


Innkalling til Årsmøte 2020

 

Innkalling til årsmøte

Det blir årsmøte i Ran Seilforening,
torsdag 5. mars, kl. 19:00 i klubbhuset, Anglevik.

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 20.2.2020Saksliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å undertegne protokollen

4. Godkjenne årsmeldingen

5. Godkjenne regnskapet for 2019 i revidert stand.

6. Fastsette medlemskontingenten og fastsette kranleie.

7. Vedta Ran sitt budsjett for 2020. Forslag blir lagt fram på møtet

8. Valg
a.Leder og nestleder
b.Styremedlemmer og varamedlemmer
c.Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
d.Revisor (2X)
e.Representanter til møter i de organisasjoner Ran er tilsluttet
f.Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Etter den lovfestede formelle delen av årsmøtet er ferdig, vil vi fortsette med et medlemsmøte, med diverse info om prosjekter, drift av klubben og annet som vi mener kan være av interesse for medlemmene.

 

 

 
Utskriftsvennlig versjon


RAN Seilforening, Anglavikvegen 115, 5354 Straume – Org.Nr. 983 884 490 – Kontonr. 9521.66.10068 – post@ranseil.no